TRA NA VIJLIA E NU CUDDRURIEDDRU

Cumu I vijlie, ca cinni su tante d'i ricorrenze e puru di Sante...

Video-poesia di Pietro Russo